“What Happens in SpareEat Stays in SpareEat”

אנחנו ב-SpareEat (להלן: “החברה”) דואגים לפרטיות של המשתמשים באתר ובאפליקציות שלנו (להלן: “הפלטפורמה”).
הדף הזה מתאר מהי מדיניות הפרטיות בפלטפורמה.

סיסמה

בעת הרישום לשירות באפליקציה תתבקש להכניס כתובת מייל ולבחור סיסמה שיזהו אותך בכל כניסה לשירות. אנחנו רשאים לקבוע מעת לעת דרכי זיהוי נוספות או אחרות.

הכנסת פרטים לפלטפורמה

חלק מהשירותים בפלטפורמה דורשים הרשמה, כמו בעת הרישום לאפליקציה.
בעת הרישום, תתבקש להכניס פרטים אישיים כמו שם מלא, כתובת מייל, ומספר טלפון. השדות שחובה למלא, יסומנו במפורש.
בעת ביצוע הזמנות באמצעות הפלטפורמה, תתבקש למסור פרטי כרטיס אשראי.
בשירותים נוספים בפלטפורמה תתבקש למסור פרטים אישיים, לרבות מידע הנוגע אליך באופן אישי, לדוגמה בדף “Contact Us”.
יש למסור רק פרטים נכונים ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת
אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים, אולם פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים עלולים למנוע את האפשרות להשתמש בשירותים בפלטפורמה , לפגוע באיכות השירות ולפגוע ביכולת ליצור קשר אתך.

 אם פרטיך השתנו, עליך לעדכנם בפלטפורמה.
כאשר אתה מוסר פרטים אישים של צד שלישי, אתה מצהיר כי קיבלת את הסכמתו המפורשת למסירת פרטיו לחברה, לשם השימוש בפרטים אלה, בהתאם למדיניות זו.

מידע שנאסף בזמן השימוש בפלטפורמה

הפרטים שנמסרו והפרטים שייאספו בזמן השימוש בפלטפורמה, שמורים במאגר המידע של החברה והשימוש בהם ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות הבאות:

כדי לזהות אותך בזמן כניסות חוזרות וכדי לחסוך ממך להזין את  פרטיך מחדש
כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים של הפלטפורמה
כדי להתאים את השירותים בפלטפורמה להעדפותיך
כדי לשפר את השירותים בפלטפורמה כאשר מדובר בעיקר במידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית
כדי שנוכל ליצור קשר אתך כשקיים צורך בכך
כדי לשלוח אליך מדי פעם במייל מידע בדבר שירותינו ומוצרינו, וגם מידע פרסומי. מידע כזה יישלח אליך אם נתת הסכמה לכך. תוכל לבטל את הסכמתך בכל עת.
כדי לנתח ולמסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית
כדי לקדם את התפעול והפיתוח של הפלטפורמה

מסירת מידע לצד שלישי

אנחנו לא נעביר לצד שלישי את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך בפלטפורמה אלא במקרים שלהלן:

אם זה לחברות או לארגונים אחרים הקשורים לחברה, כדוגמת חברת-אם, חברה-בת וחברה אחות ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו
לצורך אספקה תקינה של שירותי הפלטפורמה. לדוגמה נמסור את שמך, כתובתך, ומספר הטלפון שלך לכל בית עסק שממנו ביצעת את הזמנתך.
החברה רשאית למסור ולשתף מידע אנונימי וסטטיסטי עם חברות אחרות, ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, אך לא נחשוף את זהותך ללא הסכמתך
אם יתקבל בידינו צו שיפוטי המורה לנו למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי
החברה רשאית להעביר את פרטיך לחברת צד שלישי אם הלקוח נרשם בפלטפורמה כאשר מציין שיתוף פעולה עם אותה חברת צד שליש
אם נארגן את פעילות הפלטפורמה במסגרת אחרת וכן במקרה שנשנה את המבנה המשפטי או נתמזג עם גוף אחר או נמזג את פעילות הפלטפורמה עם פעילותו של צד שלישי

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981- כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע.
אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.
אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.
על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר (“פניה בדיוור ישיר”), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.
החברה תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. שים לב כי מחיקת מידע עלולה למנוע ממך להמשיך ולקבל שירותים מהפלטפורמה.
מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת בפלטפורמה – יוסיף להישמר על ידי החברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.
אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה החברה למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט באופן הקבוע בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות, כדי שיורה לחברה לפעול כאמור.

מסירת משוב לפרסום

הפלטפורמה רשאית לאפשר לך להזין מידע, כדוגמת משוב, בין בנוגע לאפליקציה או לאתר ובין בנוגע לפרטנרים כדוגמת מסעדות או מאפיות. הנך מסכים ומאשר לפרסם את תגובתך בפלטפורמה ובאמצעי תקשורת נוספים, ומסכים שנפרסם את שמך וכל פרט אישי המשולב במידע שהזנת.

אבטחת מידע

אנחנו מיישמים בפלטפורמה מערכות ונהלים לאבטחת מידע. המערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבינו, אך אין בהם בטחון מוחלט.
כתוצאה מכך, אנחנו לא מתחייבים שהשירותים בפלטפורמה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

שינויים במדיניות הפרטיות

אנחנו רשאים לשנות את הוראות מדיניות הפרטיות. אנו ממליצים לך להתעדכן במדיניות הפרטיות מעת לעת.